abb.jpg

ABB biuras Kinijoje

Situacija: Baigiantis nuomos sutarčiai įmonė svarstė, ar keltis į naujas patalpas, ar sumažinti tuo metu nuomojamų patalpų plotą. 

Tikslas: Efektyviai naudojamos biuro erdvės ir mažesni išlaikymo kaštai.