Išsamus pastato energijos vartojimo auditas – tai procesas, kurio metu analizuojama pastato techninė būklė, inžinerinės sistemos, nustatomas jų efektyvumas energijos vartojimo požiūriu, atliekami matavimai, sudaromi sąnaudų balansai. Parenkamos bei ekonomiškai įvertinamos energiją taupančios priemonės, kurias įgyvendinus būtų sutaupomos energijos sąnaudos. Pateikiami vertinimai, kiek energijos sutaupys kiekviena įdiegta priemonė, per kiek laiko jų įgyvendinimas atsipirks. 

MEPCO dirba atestuoti pastatų auditoriai, kuriems suteikta teisė rengti energijos vartojimo auditus pastatuose. Energijos vartojimo auditus rengiame nuo 2008 metų. Per tą laiką esame parengę kelis šimtus skirtingų pastatų auditų. 

Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas technologiniuose procesuose ir įrenginiuose– tai procesas, kurio metu įvertinami energijos ir vandens nuostoliai technologiniuose procesuose ir įrenginiuose. Numatomos techninės organizacinės priemonės energijos ir vandens nuostoliams sumažinti. Auditą technologiniuose procesuose ir įrenginiuose atlieka specialistai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

Dėl audito paslaugų kreptis: 861624628

El.paštas: gediminas@mepco.lt