Mūsų specialistai yra atestuoti ir turi teisę rengti tiek daugiabučių namų, tiek ir viešųjų pastatų modernizavimo investicinius projektus.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas yra pirmoji ir viena iš sudedamųjų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių. Investicijų plane pateikiama informacija apie namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina, atsipirkimo laikas ir kiti susiję klausimai. 

Gyventojams valstybė dengia dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų.