vyriausybe.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybės būstinė

Situacija: Vyriausybės būstinės pastatas nebuvo renovuotas per visą nepriklausomybės laikotarpį. Ruošiantis pastato renovacijai buvo nuspręsta atlikti Optimaze Measure tyrimą, kad būtų išsiaiškinta reali patalpų naudojimo situacija.

Tikslas: žymiai sutaupyti išlaikymo kaštus ir pritaikyti erdves taip, kad atitiktų institucijai keliamus reikalavimus bei darbuotojų poreikius.

Procesas: stebėtojai naudodami Optimaze Measure programinę įrangą žymėjo darbo vietų, susitikimų kambarių, valgyklos, priėmimo salių ir kitų patalpų užimtumą bei atliko Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų apklausą.

Matuota: 7,281 m2 naudojamo ploto išsidėsčiusio per 5 aukštus (faktinis bendrasis pastato plotas 14 750 m2). Matuotos erdvės apima kavinę - bufetą (265 m2), kabinetus (3681 m2), koridorius (1434 m2), susitikimų kambarius (1899 m2). Atlikti 29 patalpų užimtumo stebėjimai.

Rekomendacijos po tyrimo:

  • Išlaikyti kabinetinę sistemą, nes ji svarbi didžiajai daliai darbuotojų. Nenaudojamus kabinetus įdarbinti juos perdarant.

  • 4 - 5 aukšto išplanavimą siūloma adaptuoti pagal atviros/universalios darbo vietos principą.

  • Kavinę sumažinti iki 40 sėdimų vietų.

  • Patalpų išplanavimus pakoreguoti pagal išsakytus skyrių darbuotojų poreikius.

  • Kiekviename aukšte įrengti mažus susitikimų kambarius, virtuvėles ir socializacijos zonas.