Nuo 2008 metų MEPCO, UAB vykdo pastatų energetikos konsultacijų veiklą. Pastatų energetikos skyriaus veiklos sritys yra pastatų energetikos konsultacijos – energijos vartojimo auditai pastatams ir pramonei, energinio naudingumo sertifikatai, modernizavimo investicijų projektai, galimybių studijos, energetinių parametrų matavimai, termovizija.

Pastatų energetikos skyriuje dirba atestuoti savo srities profesionalai. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikacines žinias ir kompetenciją.

Dėl termovizijos paslaugų kreiptis: 861624628

El. paštas: info@mepco.lt

Išsamus pastato energijos vartojimo auditas – tai procesas, kurio metu analizuojama pastato techninė būklė, inžinerinės sistemos, nustatomas jų efektyvumas energijos vartojimo požiūriu, atliekami matavimai, sudaromi sąnaudų balansai. Parenkamos bei ekonomiškai įvertinamos energiją taupančios priemonės, kurias įgyvendinus būtų sutaupomos energijos sąnaudos. Pateikiami vertinimai, kiek energijos sutaupys kiekviena įdiegta priemonė, per kiek laiko jų įgyvendinimas atsipirks. 

MEPCO dirba atestuoti pastatų auditoriai, kuriems suteikta teisė rengti energijos vartojimo auditus pastatuose. Energijos vartojimo auditus rengiame nuo 2008 metų. Per tą laiką esame parengę kelis šimtus skirtingų pastatų auditų. 

Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas technologiniuose procesuose ir įrenginiuose– tai procesas, kurio metu įvertinami energijos ir vandens nuostoliai technologiniuose procesuose ir įrenginiuose. Numatomos techninės organizacinės priemonės energijos ir vandens nuostoliams sumažinti. Auditą technologiniuose procesuose ir įrenginiuose atlieka specialistai, atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

Dėl audito paslaugų kreptis: 861624628

El.paštas: gediminas@mepco.lt

Pastato (statinio ar jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato (jo dalies) skaičiuojamasis energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato (jo dalies) energinis naudingumas priskiriant pastatą (jo dalį) energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas. Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį). 

MEPCO dirba atestuoti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai, kuriems suteikta teisė rengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

Telefonas: 8-5 2440155

El. paštas: info@mepco.lt

Energetinis pastato modeliavimas (dar vadinamas simuliacija) yra pirminis pastato projekto rengimo etapas, kuriame realiomis aplinkos ir vidaus klimatinėmis sąlygomis modeliuojama būsima pastato ir visų jo inžinerinių sistemų elgsena realiu laiku. Atliekant pastato energetinį modeliavimą galima tiksliai įvertinti:

  • Saulės pritekius, šešėliavimą, saulės kontrolės priemonių įtaką bei atsipirkimą;
  • Tikslius šilumos ir šalčio poreikius kiekvienoje pastato patalpoje, kiekvieną metų dieną;
  • Natūralaus ir mechaninio vėdinimo sistemų veikimą, infiltraciją, CO2 ir oro drėgmės kontrolę;
  • Tinkamiausius šilumos ir vėsos tiekimo prietaisus, jų veikimą;
  • Visų rūšių atsinaujinančių energijos šaltinių (geotermijos, saulės, vėjo) panaudojimo galimybes bei efektyvumą;
  • Natūralų bei dirbtinį patalpų apšvietimą.

Laiku atlikus pastato energetinę simuliaciją, galima optimizuoti ŠVOK sistemų kiekį bei galią, taip užtikrinant racionalius sistemų įrengimo kaštus. MEPCO inžinieriai naudoja pažangią, specializuotą, energetinio modeliavimo (simuliacijos) programinę įrangą, projektuodami pastatų inžinerines sistemas. Taip pat atlieka modeliavimo paslaugas kaip projekto konsultantai klientams, siekiantiems pastatų BREEAM ar LEED sertifikavimo.

Mūsų specialistai yra atestuoti ir turi teisę rengti tiek daugiabučių namų, tiek ir viešųjų pastatų modernizavimo investicinius projektus.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas yra pirmoji ir viena iš sudedamųjų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių. Investicijų plane pateikiama informacija apie namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina, atsipirkimo laikas ir kiti susiję klausimai. 

Gyventojams valstybė dengia dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų.